Browsing Category

Språk

Content marketing Kapybara Språk

Tala klarspråk för att nå ut med ert budskap

Att skriva på ett sätt så att alla förstår kan låta självklart, men många har svårt att lämna sitt branschtypiska och ibland krångliga språk. Om ni ska bygga en bra relation med era kunder får det inte finnas några hinder för att de ska förstå budskapet i det ni kommunicerar.

Begreppet klarspråk har haft stort genomslag på exempelvis myndigheter och kommuner som tidigare producerat texter som ibland har varit onödigt krångliga. Klarspråk innebär att texter ska skrivas på ett enkelt, begripligt och vårdat språk för att alla ska kunna förstå dem. Men det här är inte bara bra för myndigheter, även många företag kan förbättra sin kommunikation genom klarspråk.

Våga släpp taget om branschspecifika ord

I dag är det många företag som kommunicerar med ett språk som inte passar målgruppen. Det gör att de riskerar att gå miste om potentiella kunder. Om läsare inte förstår det som står kan de bli irriterade och det kan även ge självkänslan en törn. Ingen bra start på en kundresa, med andra ord.

För att bygga bra och starka relationer kan ni fundera över hur ni ska kommunicera för att det ska passa er målgrupp. Ju enklare text desto bättre, ett företag vinner ingenting på att krångla till det eller använda alltför branschspecifika ord eller svår jargong. Ett tydligt och enkelt språk behöver inte betyda att en text tappar i kvalitet.

Ge läsaren konkret värde

När ett företag producerar texter för externa läsare ska fokus ligga på att skapa värde för läsaren som ju investerar tid i er och er text. För att läsaren ska känna att texten bidrar med något är det mest väsentliga att läsare förstår texten och att budskapet har gett dem kunskap och något att fundera på.

Ni kan till exempel berätta om ett av era projekt eller tjänster på ett värdebaserat sätt genom att prata om den konkreta nyttan av projektet/tjänsten ur ett kundperspektiv. Ni kan också dela med er av tips och tricks inom ert expertområde. Det ger läsaren värde på ett snabbt och enkelt sätt, samtidigt som det hjälper er att bygga relationer och positionera er som expert i ämnet.

3 tips för klarspråk:

  • Skriv utifrån läsarens förkunskaper – alla är inte så insatta i branschtypiska begrepp som ni. Lägg texten på en lätt nivå och fokusera i stället på att ge läsaren värde, så de känner att de tjänat något på att läsa texten
  • Låt någon med god skrivförmåga lägga sista handen vid texten – medarbetare sitter på jättemycket kunskap, men det betyder inte nödvändigtvis att de är vassa skribenter. Det är jättetrevligt att ha en medarbetare som avsändare, men se till att texten har en bra struktur så att innehållet verkligen når ut till era läsare
  • Undvik alltför långa ord och meningar – risken finns annars att läsaren tappar intresset längs vägen och ni missar att nå ut med ert budskap

Lycka till!

Kapybara Språk

Undvik de vanligaste språkfelen i din kommunikation

Ett slarvigt språk sänder dåliga signaler till mottagaren och dina språkgrodor kan till och med göra din kommunikation svårbegriplig. Kapybara Medias språkexpert Malin Pumplun tar upp några av de vanligaste språkfelen och visar hur du undviker dem.

Det är lätt att tänka att språket inte är så himla viktigt – folk förstår ju vad du menar ändå. Ja, kanske det, men ett slarvigt språk sänder inte några bra signaler och vi vill ju gärna göra oss förstådda på ett effektivt och tydligt sätt. Här kommer lite vägledning kring några saker i svenska språket som ibland kan orsaka huvudbry.

Skriv inte ”dom” – och välj rätt av de/dem

Eftersom vi uttalar de/dem som ”dom” är det också så många skriver, vilket egentligen är helt rimligt, men det ser inte så bra ut. En bra regel för att veta när du ska använda ”de” eller ”dem” är att byta ut de/dem mot jag/mig: ”Ge boken till jag” eller ”Ge boken till mig”. Med andra ord, skulle du säga ”jag” i meningen så använder du ”de”, men om det känns rätt att säga ”mig” använder du ”dem”. I exemplet blir alltså ”dem” rätt att använda.

Använd siffrorna rätt

Även våra siffror kan användas fel, och i vissa fall kan det orsaka stor förvirring – särskilt när det gäller punkter och kommatecken. I vanlig text skrivs tjugoniotusen på svenska 29 000. Inte 29.000 eller 29,000.

När det gäller enheter som till exempel kilo eller temperatur i Celsius ska det vara mellanrum mellan siffra och enhet: 17 kg, 98 cm, 23 ºC.

Håll koll på procenten

I brödtext skrivs alltid procent ut i ord och inte med procenttecken. Däremot används tecknet i tabeller och liknande. Gemensamt för både ord och tecken är att de alltid föregås av mellanrum: 24 procent eller 24 %.

Skriv ihop

Det är få saker som vi har så svårt för som att skriva ihop sammansatta ord, trots att svenskan egentligen är väldigt generös just kring detta. I teorin går det att bilda hur långa ord som helst: ”lastbilsgarageföreståndare” och ”ögonsminkborttagningsmedel”. Tänk dock på att texten ska vara lätt att läsa, kanske passar det i vissa fall bättre att skriva sminkborttagningsmedel för ögon.

För företags- eller produktnamn och förkortningar används i regel bindestreck vid sammansatta ord: Google-sökning, Ica-kasse och dvd-spelare.

Var konsekvent

Ett sista tips är att vara konsekvent – genom alla texter du skriver, men i synnerhet i en och samma text. Skriv inte VD på ett ställe och vd på ett annat. Det ger ett förvirrat intryck. Själv rekommenderar jag i det här fallet att alltid skriva vd, förkortningen är numera så vedertagen att den är onödig att skriva med stora bokstäver.

Språk går alltid mot en förenkling och förändras ständigt. Därför är det inte helt otroligt att det i framtiden kommer vara helt korrekt att till exempel skriva ”dom” i stället för de/dem. Där är vi inte än, men håll ögon och öron öppna för när språket svänger – eller anlita någon som har koll. Det gör att du uppfattas mer seriöst och din kommunikation blir tydlig och trovärdig.

/ Malin Pumplun

 

Malin Pumplun är utbildad översättare vid Stockholms Universitet och arbetar som skribent, översättare och korrekturläsare på Kapybara Media. När det gäller översättning är de aktuella språken svenska, engelska, tyska och danska.