Content marketing Kapybara Språk

Tala klarspråk för att nå ut med ert budskap

Att skriva på ett sätt så att alla förstår kan låta självklart, men många har svårt att lämna sitt branschtypiska och ibland krångliga språk. Om ni ska bygga en bra relation med era kunder får det inte finnas några hinder för att de ska förstå budskapet i det ni kommunicerar.

Begreppet klarspråk har haft stort genomslag på exempelvis myndigheter och kommuner som tidigare producerat texter som ibland har varit onödigt krångliga. Klarspråk innebär att texter ska skrivas på ett enkelt, begripligt och vårdat språk för att alla ska kunna förstå dem. Men det här är inte bara bra för myndigheter, även många företag kan förbättra sin kommunikation genom klarspråk.

Våga släpp taget om branschspecifika ord

I dag är det många företag som kommunicerar med ett språk som inte passar målgruppen. Det gör att de riskerar att gå miste om potentiella kunder. Om läsare inte förstår det som står kan de bli irriterade och det kan även ge självkänslan en törn. Ingen bra start på en kundresa, med andra ord.

För att bygga bra och starka relationer kan ni fundera över hur ni ska kommunicera för att det ska passa er målgrupp. Ju enklare text desto bättre, ett företag vinner ingenting på att krångla till det eller använda alltför branschspecifika ord eller svår jargong. Ett tydligt och enkelt språk behöver inte betyda att en text tappar i kvalitet.

Ge läsaren konkret värde

När ett företag producerar texter för externa läsare ska fokus ligga på att skapa värde för läsaren som ju investerar tid i er och er text. För att läsaren ska känna att texten bidrar med något är det mest väsentliga att läsare förstår texten och att budskapet har gett dem kunskap och något att fundera på.

Ni kan till exempel berätta om ett av era projekt eller tjänster på ett värdebaserat sätt genom att prata om den konkreta nyttan av projektet/tjänsten ur ett kundperspektiv. Ni kan också dela med er av tips och tricks inom ert expertområde. Det ger läsaren värde på ett snabbt och enkelt sätt, samtidigt som det hjälper er att bygga relationer och positionera er som expert i ämnet.

3 tips för klarspråk:

  • Skriv utifrån läsarens förkunskaper – alla är inte så insatta i branschtypiska begrepp som ni. Lägg texten på en lätt nivå och fokusera i stället på att ge läsaren värde, så de känner att de tjänat något på att läsa texten
  • Låt någon med god skrivförmåga lägga sista handen vid texten – medarbetare sitter på jättemycket kunskap, men det betyder inte nödvändigtvis att de är vassa skribenter. Det är jättetrevligt att ha en medarbetare som avsändare, men se till att texten har en bra struktur så att innehållet verkligen når ut till era läsare
  • Undvik alltför långa ord och meningar – risken finns annars att läsaren tappar intresset längs vägen och ni missar att nå ut med ert budskap

Lycka till!

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply