Content marketing Instagram Kapybara

B2C: 0–27 000 följare på Instagram – så gjorde jag, del 3

För att skapa ett Instagram-konto som är konsekvent och äkta krävs en tydlig plan. Så gör du för att kontot ska uppfattas på rätt sätt. 

I den tredje delen av vår bloggserie om Instagram vill jag prata om vikten av att ha en tydlig bild av hur man vill att kontot ska uppfattas. Det ger dig en strategi och en riktning att följa.

Definiera hur du önskar uppfattas

Hur du uppfattas är ju upp till följarna, men genom att ha tänkt efter hur drömscenariot ser ut har du ett rättesnöre att hålla fast vid i allt från innehållsproduktion till hur du uttrycker dig och interagerar. Bottnar det inte i äkthet så ser följarna snart igenom dig, men det är smart att framhäva rätt sidor.

Särskilt på mitt airsoftkonto var detta en viktig strategi. I en mansdominerad bransch där kvinnor tyvärr ofta objektifieras i bildmaterial och undervärderas där hobbyn utövas i praktiken var det viktigt för mig att ge ett seriöst och kompetent intryck. Ett bisyfte var naturligtvis att skaka om och förändra i en bransch som i stor utsträckning (främst internationellt sett) uppfattas som förlegad. På mitt friluftskonto vill jag uppfattas som det jag tror jag är: en glad, motiverad, driven person som inte tar sig själv på så himla stort allvar. I båda fallen anpassar jag sedan innehållet utifrån hur jag vill bli uppfattad.

Så, sätt dig ned och fundera, prata med kollegor eller vänner. Hur vill du att kontot ska uppfattas?

I nästa inlägg pratar jag om hur viktigt det är att ge sina följare kvalitet – och det över tid.

De tidigare inläggen i bloggserien finns här och här.

/Wilda

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply