Blogg Content marketing Kapybara

8 anledningar till att ert företag behöver en blogg

En innehållsrik företagsblogg driver affärer. Behöver ni övertygas? Vi förklarar hur bloggen kan bli ett fantastiskt verktyg i er strategiska verktygslåda.

En företagsblogg som uppdateras flitigt och med relevant innehåll är ett jättebra sätt att bygga upp en kunskapsbank på – dessutom är den delbar i sociala medier och i ditt eget nyhetsbrev. Här kommer åtta tips som kommer få er att vilja göra en riktig satsning på företagsbloggen.

  1. Ni får en expertroll. Med en blogg har ni möjlighet att positionera er inom ert område. Förutom att ni får prata kring varför ert affärsområde är viktigt och varför ni är rätt personer på rätt plats kan era välformulerade tankar plockas upp i texter på andra håll. Ju fler (korrekta) utblickar och spaningar ni gör inom en bransch, desto mer framstår ni som de experter ni är. En ytterligare fördel är att till exempel företagets säljare alltid kan referera till bloggen för att visa på er kompetens.
  1. Bloggen blir en mötesplats. Människor vill göra affärer med andra människor. Genom att visa upp en bredare bild av företaget väcker ni människors intresse. En blogg är ett naturligt ställe att samlas på, och kunder och andra intressenter kan kommentera, dela och ta del av det ni säger. Tiden för envägskommunikation är över och bloggen blir ett sätt för er att vara där målgruppen finns.
  1. Ni har kontroll på er kommunikation. På bloggen samlas allt ni vill ska synas om företaget, era medarbetare, produkter och tjänster.
  1. Öka företagets synlighet i sökmotorer. En blogg hjälper er med sökmotoroptimeringen. En blogg som använder SEO-optimerade ord och uppdateras regelbundet premieras av Google och företaget hamnar högre upp i träfflistan.
  1. Stärker ert varumärke. En blogg kan hjälpa till att stärka ett företags varumärke genom att bygga upp er som experter, visa en mänsklig sida av företaget och öka er synlighet. Men bloggen kan också stärka företaget internt. Era egna medarbetare känner att ni gör någonting bra och viktigt – och att det också når ut till allmänheten. Att medarbetarna känner stolthet för företaget är avgörande, de är era viktigaste ambassadörer.
  1. Ni nätverkar varje dag, dygnet runt. En blogg jobbar för er i det tysta. Den kan generera leads även när ni gått hem för dagen. Ett delat blogginlägg har potential att nå otroligt många läsare, och för varje gång inlägget delas når ni nya läsare och målgrupper.
  1. Ni får mätbar information. Bloggen är också utmärkt för att lära sig mer om sin målgrupp. Använd bloggens trafik för att till exempel analysera hur väl ni når ut med ert budskap.
  1. Bloggen inspirerar till samarbeten. Driver ni en ambitiös blogg kommer andra att vilja samarbeta med er. Ni kan gästblogga på andras bloggar eller bli inbjudna till event där ni delar med er av er kunskap kring ett visst ämne. Att ni själva också har utvalda gästbloggare från andra företag och organisationer visar ytterligare på er kompetens och att ni har örat mot marken inom er bransch.

Nästa vecka ger vi konkreta tips på hur man jobbar konkret med sin företagsblogg på ett strategiskt sätt. Vi hörs då!

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply